Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach

ul. Fryderyka Chopina 25, 26-021 Daleszyce

 

Zarządzenia

Załączniki:

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 14.02.2020 r. w sprawie : w sprawie zasad sporządzania, wydawania i rejestracji upoważnień w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Utworzono dnia 26.02.2020, 18:19

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 02.01.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Utworzono dnia 28.01.2020, 17:38

Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2020r

Utworzono dnia 28.01.2020, 17:31

Zarządzenie Nr 11/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 30.12.2019 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oleju opałowego, węgla w Instytucji Kultury pn. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach. W oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2002 r Nr 76, poz. 694) oraz w oparciu o § 3 Regulaminu Organizacji Wewnętrznej MGOK w Daleszycach- zarządza się co następuje:

Utworzono dnia 28.01.2020, 17:30

Zarządzenie 10/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 30.12.2019 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki w kasie w Instytucji Kultury pn. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach. W oparciu o art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 694) oraz w oparciu o § 3 Regulaminu Organizacji Wewnętrznej MGOK w Daleszycach – zarządza się co następuje :

Utworzono dnia 28.01.2020, 17:30

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2019r

Utworzono dnia 18.12.2019, 12:37

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 04.11.2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2019r.

Utworzono dnia 04.11.2019, 14:10

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszyacach z dnia 04.11.2019r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Utworzono dnia 04.11.2019, 14:08

Aneks Nr 1/2019 z dnia 19.08.2019 do Zarządzenia Nr 3/2018 z dnia 15. 01.2018r. Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w sprawie obiegu dokumentów kontroli finansowej oraz obiegu dokumentów.

Utworzono dnia 26.09.2019, 11:24

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszyacach z dnia 07.08.2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników MGOK w zamian za dzień świąteczny tj. Wniebowzięcie NMP przypadający 15 siepnia 2019r.

Utworzono dnia 08.08.2019, 12:31

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszyacach z dnia 19.06.2019r. Wprowadzenie kodu literowego w związku z wdrożeniem operacji: ''Bogactwa Ziemi Daleszyckiej'' w ramach programu ''Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019''

Utworzono dnia 08.08.2019, 12:28

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 17.06.2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla praciwników MGOK w zamian za dzień Świąteczny tj. Boże Ciało przypadający 20 czerwca 2019r.

Utworzono dnia 26.06.2019, 08:40

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 15.04.2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 22 kwietnia 2019r.

Utworzono dnia 26.04.2019, 11:47

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro.

Utworzono dnia 17.04.2019, 17:36

Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 08.03.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 15.04.2019, 15:27

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 28.12.2018r. w sprawie wprowadzenia ''Polityki ochrony danych osobowych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Utworzono dnia 29.01.2019, 08:27

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 28.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki w kasie MGOK

Utworzono dnia 08.01.2019, 11:32

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 28.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oleju opałowego i węgla

Utworzono dnia 08.01.2019, 11:30

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 08.11.2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień przypadający 12 listopada 2018r.

Utworzono dnia 30.11.2018, 11:14

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 24.04.2018 roku w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa Kosiarki spalinowej GU53TK

Utworzono dnia 16.10.2018, 13:43

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 16.04.2018r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku Miejsko Gminnego Ośrodka kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 16.10.2018, 13:41

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 04.04.2018r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu mienia do dalszego użytkowania

Utworzono dnia 16.10.2018, 13:39

Aneks z dnia 16.02.2018r. do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 28.03.2013r.

Utworzono dnia 16.10.2018, 13:37

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 28.03.2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 2 kwietnia 2018r.

Utworzono dnia 10.04.2018, 11:59

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia do stosowania tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 07.03.2018, 14:09

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie obiegu dokumentów- kontroli finansowej oraz obiegu dowodów księgowych.

Utworzono dnia 22.02.2018, 16:31

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia ''Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu''

Utworzono dnia 22.02.2018, 16:29

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 01.01.2018r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018r.

Utworzono dnia 05.02.2018, 11:02

Zarządzenie Nr 10/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 29.12.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2018r.

Utworzono dnia 05.02.2018, 11:00

Zarządzenie Nr 9/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 29.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oleju opałowego, węgla w Instytucji Kultury pn. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 05.02.2018, 10:58

Zarządzenie Nr 8/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu gotówki w kasie w Instytucji Kultury pn. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 05.02.2018, 10:57

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 18.12.2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 05.02.2018, 10:55

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 01.12.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień Świąteczny przypadający 25 grudnia 2017r.

Utworzono dnia 05.02.2018, 10:53

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 16.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 05.02.2018, 10:50

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 26.10.2017r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu mienia do dalszego użytkowania

Utworzono dnia 05.02.2018, 10:47

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 24.10.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r.

Utworzono dnia 09.11.2017, 13:05

Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 01.02.2017r. w sprawie : systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego

Utworzono dnia 08.06.2017, 13:43

Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 02.01.2017r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią syntetyczną przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach

Utworzono dnia 08.06.2017, 13:40

Informacje

Liczba wyświetleń: 715
Utworzono dnia: 13.04.2017

Historia publikacji

  • 26.02.2020 18:19, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 14.02.2020 r. w sprawie : w sprawie zasad sporządzania, wydawania i rejestracji upoważnień w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.
  • 28.01.2020 17:38, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 02.01.2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.
  • 28.01.2020 17:31, Administrator
    Dodanie załącznika: Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2020r